Кафедра автоматизації проектування обчислювальної техніки

Мова:

123_OНП_2021 last 30_04_21 for site APOT

КРУГЛИЙ СТІЛ - ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ ОСВІТНЬО – НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ДЛЯ ТРЕТЬОГО ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 123 – КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ