Кафедра автоматизації проектування обчислювальної техніки

Мова:

КРУГЛИЙ СТІЛ – ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ ОСВІТНЬО – НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ДЛЯ ТРЕТЬОГО ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 123 – КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

19.01.2021

На кафедрі автоматизації проектування обчислювальної техніки відбувся круглий стіл між членами проектної групи з розробки освітньо-наукової програми підготовки для третього освітньо-наукового рівня вищої освіти за спеціальністю 123 – комп’ютерна інженерія, аспірантами і стейкхолдерами, де обговорювалась структура програми, обов’язкові та вибіркові компоненти і пропозиції щодо змісту дисциплін, які стосуються сучасних тенденцій розвитку професійної галузі. За результатами круглого столу розробниками освітньо-наукової програми були враховані всі конструктивні пропозиції від аспірантів спеціальності 123 – комп’ютерна інженерія та стейкхолдерів.

Ознайомитися з проектом ОНП можна за посиланням. Свої пропозиції та зауваження можна надсилати на адресу кафедри АПОТ за e-mail: d_ad@nure.ua