Кафедра автоматизації проектування обчислювальної техніки

Мова:

Іван Семененко Грамота

Студент СКСм-20-1 взяв участь у Міжнародній олімпіаді