Кафедра автоматизації проектування обчислювальної техніки

Мова:

Система автоматичного освітлення кімнатних рослин на основі плати Arduino

Відбувся захист кваліфікаційної бакалаврської роботи, що орієнтованіа на досягнення університетом цілей сталого розвитку, – “Система автоматичного освітлення кімнатних рослин на основі плати Arduino”.

Автор – Корсун Денис Миколайович, гр. КІУКІ-18-7
Керівник – к.т.н., мт. викладач Рожнова Т. Г.
В результаті виконання кваліфікаційної роботи було розроблено функціональну модель модуля керування освітленням для кімнатних рослин та побудовано власну схему проекту.
В ході виконання роботи було поетапно розроблено:
– мікроконтролерну систему автоматичного керування освітленням;
– синхронізовано спільно роботу з Android додатком для цієї системи;
– обрана плата мікроконтролера ESP8266.
На основі розроблених функціональних схем та алгоритмів:
– побудована система автоматичного управління освітленням;
– розроблений додаток за допомогою мови програмування JAVA в середовищі програмування Android Studio;
– реалізовано необхідні програмні модулі;
– проведено тестування.
Тестування показало, що модуль може виконувати усі функції, які входять до мети проекту.