Кафедра автоматизації проектування обчислювальної техніки

Мова:

Автоматизована система утилізації побутових відходів на базі Arduino

Відбувся захист кваліфікаційної бакалаврської роботи, що орієнтовані на потреби суспільства, збереження довкілля для досягнення цілей сталого розвитку, – “Автоматизована система утилізації побутових відходів на базі Arduino”

Автор – Подворний Володимир Тарасович, гр. КІУКІ-19-7
Керівник – к.т.н., ст.викл. Рожнова Т.Г.
У ході написання кваліфікаційної роботи були детально розглянуто систему автоматичної утилізації побутових відходів, яка використовується у сучасному світі, зокрема у повсякденному житті людини. Автоматичний контейнер використовує датчики руху або наближення для виявлення присутності користувача, що дозволяє автоматично відкривати та закривати кришку контейнера безконтактно з нею. Це має велику перевагу з точки зору гігієни, оскільки не потрібно торкатися кришки руками, що зменшує ризик поширення бактерій та мікробів. Він ілюструє важливість інновацій у повсякденному житті та нагадує нам, як навіть невеликі поліпшення можуть принести велику додаткову цінність до нашого домашнього середовища. Завдяки автоматичному котейнеру ми можемо зручно та ефективно управляти відходами, забезпечуючи більш чисте та здорове середовище для себе і наших сімей. Розглянуто класичну схему системи автоматичної утилізації побутових відходів. Програмна реалізація була виконана на мові програмування ARDUINO C. При використанні Arduino Nano, сервопривіду SG 90, ультразвуковий датчик відстані HC-SR04 та батарейного відсіку було розроблено пристрій, який здатен відкривати кришку при наближені долоні. Було проведено експериментальне дослідження розробленого пристрою. На основі технічного завдання, у вигляді повного функціоналу, розроблено алгоритм роботи даного пристрою та протестована апаратна та програмна частина.