Кафедра автоматизації проектування обчислювальної техніки

Мова:

Вітаємо Влада Сергієнка з перемогою у Всеукраїнському конкурсі!

Магістрант гр. СКСм-19-1 кафедри АПОТ Сергієнко Владислав Ігорович взяв участь у ІІ
турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із напрямку
«Інформатика і кібернетика» (Вінницький національний технічний
університет) 11.06.2020 р. і посів перше місце.

Тема роботи «Система завадостійкого блокового
кодування даних на ПЛІС», науковий керівник – канд. техн. наук, доц.
каф. АПОТ Кулак Ельвира Миколаївна.