Кафедра автоматизації проектування обчислювальної техніки

Мова:

ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ НЕМЧЕНКО

ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ НЕМЧЕНКО
Професор кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки, кандидат технічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

1972 р. – закінчив Харківський Інститут радіоелектроніки (ХІРЕ) за спеціальністю “Електронні обчислювальні машини”.

1981 р. – кандидат технічних наук, дисертацію захистив у ХІРЕ.

1972 р.- асистент кафедри Математичних машин дискретної дії (ХІРЕ).

1982 р.-старший викладач ка-федри Обчис-лювальної те-хніки (ХІРЕ).

1984 р.- доцент кафедри Обчислювальної техніки (ХІРЕ).

1997 р.- Професор університету по кафедрі Автоматизації пректування обчислюваль-ної техніки (ХІРЕ).


Освітня діяльність

Викладає навчальні курси: бездротові комп’ютерні телекомунікаційні мережі; комп’ютерні технології в середовищі Internet of Things; Internet of Things (IoT); надійність та тестопридатність мікросистем; соціальний інженіринг в офісних системах.


Наукова діяльність

В рамках держбюджетної НДР брав участь у науково-дослідній роботі:

«Кіберфізична система – «розумне хмарне управління транспортом».

2000 р.- запрошений професор у лабораторію LORIA-INRIA Nancy-1 (Франція) для участі у ауково-дослідній роботі : ”Тестування мережевих протоколів нової генерації  ІРv6”.


Міжнародна діяльність

1986р.- відрядження до Алжирської народно-демократичної республіки в університет USTHB, доцент (проведення навчальної роботи за спеціальністю французькою мовою).

2000 р.- неодноразово запрошувався на викладацьку роботу в Університет Nancy-1 (Франція) та на науково-дослідну роботу в лабораторію LORIA-INRIA Nancy-1 (Франція) у якості запрошеного професора.


Громадська діяльність

1995 р. – начальник відділу міжнародного співробітництва ХІРЕ – на громадських засадах.

1999 р. – декан підготовчого факультету іноземних громадян ХНУРЕ – на громадських засадах.

1997 р.- засновник, почесний президент “Спілки франкофонів Харкова” (UFK) .

2000 р.- засновник і головний редактор “Франкофонної газети України” (Journal Francophone d’Ukraine). 1995г. – начальник Отдела Международного сотрудничества ХИРЭ – на общественных началах.

1999 – декан подготовительного факультета иностранных граждан ХНУРЭ – на общественных началах.

1997 г. -основатель, почетный президент “Союза франкофонов Харькова” (UFK).

2000 г. -основатель и главный редактор “Франкофонной газеты Украины” (Journal Francophone d’Ukraine).


Нагороди та премії

2003р.- Почесна грамота Міністерства освіти і науки України.

2005р. – Почесна грамота Харківської обл. держ.  адміністрації, 2009р. – почесний знак “За заслуги” ректорату ХНУРЕ.


Публікації та патенти

Має понад 100 публікацій у тому числі 4 свідоцтва на винаходи,  методичні вказівки, 3 сертифікованих дистанційних курсів.