Кафедра автоматизації проектування обчислювальної техніки

Мова:

ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ ХАХАНОВ

ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ ХАХАНОВ
Головний науковий співробітник кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки, голова спеціалізованої вченої ради, IEEE Senior Member, д.т.н., професор

Освіта та кар’єра

1978 – інженер-системотехнік, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність – автоматизованісистемикерування.

1985  – к.т.н., Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність – управління в технічних системах.

1996 – д.т.н., Харківський державний технічний університет радіоелектроніки, спеціальності: 05.13.08 – обчислювальні машини, системи та мережі, елементи і пристрої обчислювальної техніки та систем керування; 05.13.02 – математичне моделювання в наукових дослідженнях.


Освітня діяльність

1988 – 1997 – старший викладач.

1997 – до т. ч. – професор Харківського національного університету радіоелектроніки.

2003 – до 2017 року декан факультету комп’ютерної інженерії та управління Харківського національного університету радіоелектроніки.


Наукова діяльність

Документів у базі Scopus: 136; h-індекс: 6.

2017 – до т.ч. головний науковий співробітник кафедри АПОТ.

Наукові та технічні досягнення. 1) Хмарні інтелектуальні технології моніторингу та управління інфраструктурою дорожнього руху. 2) Технології синтезу та аналізу цифрових систем на кристалах. 3) Двотактне кубічне числення і квантові моделі аналізу і синтезу  обчислювальних структур і функциональностей. 4) Моделі та методи асерційного тестування і верифікації програмних і апаратних компонентів SoC. 5) Технології та метрики аналізу інформаційного простору на основі асоціативних обчислювальних структур. 6) Моделі та методи мозкоподібних і квантових обчислювальних процесів для аналізу кіберпростору.

Наукова школа: науковий керівник 3-х докторів наук і 29 кандидатів наук за спеціальностями: «Системи автоматизації проектування», «Комп’ютерні системи та компоненти».


Міжнародна діяльність

Голова міжнародного щорічного симпозіуму«IEEE East-West Design & Test» з 2003 року. Член 27 редколегій зарубіжних журналів, організаційних і програмнихкомітетівміжнароднихконференцій. Члентовариства IEEE Computer Soсiety з 2001 року. Senior and Golden Core Member of IEEE Computer Soсiety з 2011 року.

Науковий консультант корпорацій Aldec, USA, Echostar, USA. Керівник студентського наукового клубу Club Elite Teaching «Aldec». Член Міжнародного Комітету з присудження Премій Світового Визнання в області Global IT. Керівник двох міжнародних проектів, у тому числі TEMPUS,  виграних у 2012 році, для створення в Україні спеціальності Embedded Microsystems. Керівник і виконавець 28 госпдоговірних та держбюджетних науково-дослідних тем.


Громадська діяльність

Голова спеціалізованоївченої ради Д 64.052.01.

Відповідальний редактор науково-технічного журналу «Радіоелектроніка та інформатика».


Нагороди та премії

Дипломант конкурсів «Кращий вчений Харківщини» 2000 та 2001 років; переможець конкурсу проектів фірми Intel в області автоматизації проектування 2003 року; «Відмінник освіти України», 2005 рік, премія IEEE Recognition, 2005; Премія IEEE Gerald W. Gordon, 2005; IEEE диплом – за організацію та проведення міжнародних конференцій, 2005; IEEE Computer Society Golden Core Member, 2006 рік. Медаль Лауреата конкурсу «Харків’янин 2005 року», дипломи IEEE Computer Society за світове визнання 2006 та 2007 років, диплом та нагородний годинник від Президента України, 2006.

Диплом переможця конкурсу «Харків – кращі імена» у номінації «Кращий декан», 2008 рік. Нагорода«Computer Society Outstanding Contribution Award» від Президента товариства IEEE. Медаль «За наукові досягнення», 2009, золота медаль від АН ПРЕ, 2010. Золота медаль та диплом першого ступеня за проект«Intelligent Cloud Traffic Control»обласного конкурсу «IT-Харків 2014».


Публікації та патенти

600 публікацій, 5 патентів