Кафедра автоматизації проектування обчислювальної техніки

Мова:

ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ АДАМОВ

ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ АДАМОВ
Старший викладач кафедри Автоматизації проектування обчислювальної техніки

Освіта та кар’єра

2005 – бакалавр Комп’ютерної інженерії, ХНУРЕ;

2006 – магістр Комп’ютерних систем і мереж, ХНУРЕ;

Рік випуску 2008 – магістр філософії Дослідження даних і знань, Університет Уельсу;

2006-2009 – аспірантура ХНУРЕ;

2009-2011 – асистент кафедри ЕОМ;

2011-2015 – асистент кафедри АПОТ;

2015 – ст. викладач кафедри АПОТ;

2015 – лектор Технологічного інституту Блекінге, Швеция;

2014 – директор науково-дослідної лабораторії NioGuardSecurityLab


Освітня діяльність

Автор та викладач курсів:

Комп’ютернi віруси та засоби боротьби з ними,

Комп’ютерні загрози: методи детектування та аналізу,

Спеціальні питання аналізу шкідливих програм,

Спеціальні питання безпеки комп’ютерних мереж,

Захист інформації в комп’ютерних системах і мережах,

Моделювання та оцінка ефективності засобів захисту


Наукова діяльність

Веде наукову діяльність, яка відповідає дисциплінам, що ним викладаються. Приймає участь у виконанні мiжнародних Tempus/Erasmus+ проектiв, публiкує наукові статті.

За останні 5 років має 12 публікацій, з них 6 статей у фахових виданнях ВАК України та у міжнародних наукометричних базах (Scopus/IEEE – 11/11, кількість цитувань у Scopus – 15, індекс Хірша h=3), 6 доповідей на міжнародних наукових конференціях


Міжнародна діяльність

Грант від Євросоюзу на участь в Міждународній науковій конференції «NordSec (NordSecurity)», у межах якої відбулося засідання робочої групи учасників проекту BAITSE «BalticAcademic IT Security Exchange»– Наказ № 660К від 25.10.2011.

Участь у проекті ENGENSEC (544455-TEMPUS-1-2013-1-SE-TEMPUS-JPCR).

Cтажування у Швеції (ERASMUS+), Інститут Блекінге за тематикою «Аналіз шкідливого програмного забезпеченн» (Наказ 1106-К від 24.11.2016 р.).


Громадська діяльність

Волонтер ГО SoftwareandComputerMuseum


Публікації та патенти

32 публікації