Кафедра автоматизації проектування обчислювальної техніки

Мова:

На сайті ХНУРЕ опубліковано звіт 2023 року про цілі сталого розвитку

Цілі сталого розвитку. Завдання ХНУРЕ щодо їх реалізації. https://nure.ua/konferencii- ta-workshops/seminar-cili-stalogo-rozvitku-zavdannja-hnure-shhodo-ih-realizacii

Програма Організації Об’єднаних Націй «Перетворення нашого світу: Порядок денний в галузі сталого розвитку на період до 2030 року» є одним з найбільш амбітних і важливих глобальних угод в новітній історії. ЦСР – це новий порядок денний, що забезпечує урядам, бізнесу, суспільству основу для спільної роботи в напрямку майбутнього, якого ми хочемо. Щоб створити сталий світ і займатися питаннями, пов’язаними зі сталим розвитком, людям потрібні знання, навички, цінності та установки, які дозволяють їм робити внесок у сталий розвиток. Тому освіта відіграє вирішальну роль в досягненні цих цілей.

У вересні 2015 року в рамках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку відбувся Саміт ООН зі сталого розвитку, на якому було затверджено нові орієнтири розвитку. Підсумковим документом Саміту «Перетворення нашого світу: порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року» було затверджено 17 Цілей Сталого Розвитку та 169 завдань.

Україна, як і інші країни-члени ООН, приєдналася до глобального процесу забезпечення сталого розвитку. Для встановлення стратегічних рамок національного розвитку України на період до 2030 року на засадах принципу «Нікого не залишити осторонь» було започатковано інклюзивний процес адаптації Цілей сталого розвитку. 30 вересня 2019 року було підписано Указ Президента України “Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року” https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825

Наш Університет унікальний, як і інші, і для університетів немає єдиного «правильного» способу досягнення ЦСР. Те, як буде діяти кожен, буде залежати від їх розміру, контексту, сильних сторін у галузі наукових досліджень або освіти, наявності фінансування, цінностей, пріоритетів і потреб суспільства, якому ми служимо. Наразі ХНУРЕ рейтингується у THE University Impact Rankings.

Сторінка ХНУРЕ у THE University Impact Rankings. https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/kharkiv-national-university-radio-electronics