Кафедра автоматизації проектування обчислювальної техніки

Мова:

Мірошник Марина

Мірошник Марина

Доктор технічних наук, професор

Освіта:

У 1994 році закінчила Харківський національний університет радіоелектроніки
(ХНУРЕ) за спеціальністю «Обчислювальні системи, комплекси та мережі».
Кандидат технічних наук з 2003 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д
64.052.02 за спеціальністю 05.1.12– Системи автоматизації проектних робіт. Тема
дисертації: «Методи логічного проектування дискретних пристроїв з вбудованими засобами
діагностування» . Диплом ДК №020053. Науковий керівник – д.т.н., проф. В.І.Хаханов.
Вчене звання доцента присвоєно у 2009 році, номер атестату 12ДЦ №022195.
Доктор технічних наук з 2013 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д
64.050.14 за спеціальністю 05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти. Тема дисертації:
“Моделі та методи синтезу інтелектуальної інфраструктури розподілених комп’ютерних
систем”. Диплом ДД №002335. Науковий консультант – д.т.н., проф. Г.І.Загарій. Вчене звання
професора за кафедрою спеціалізовані комп’ютерні системи, присвоєно у 2015 році номер
атестату 12ПР № 011243 від 15.12.2015.
Напрямок наукової діяльності: системи автоматизації проектних робіт, комп’ютерні
системи та компоненти, інформаційні технології та системи, синтез інтелектуальних
розподілених комп’ютерних систем та захист інформації.
Автор більш 200 наукових праць та навчально-методичних розробок.
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202439742
http://orcid.org/0000-0002-2231-2529
https://scholar.google.com/citations?user=pMJ0vnsAAAAJ&hl=ru
Член редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових
фахових видань України – «Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті»,
2019.
Член спеціалізованої вченої ради Д 64.820.02 при Українському державному університеті залізничного транспорту за
спеціальністю 05.13.02 – телекомунікаційні системи та мережі; Д64.052.01 при Харківському національному університеті радіоелектроніки за
спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.

Напрямок наукової діяльності:

системи автоматизації проектних робіт, компютерні системи та компоненти, інформаційні технології та системи, синтез інтелектуальних розподілених комп’ютерних систем та захист інформації.


Публікації:

Автор більш 200 наукових праць та навчально-методичних розробок.
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202439742
http://orcid.org/0000-0002-2231-2529
https://scholar.google.com/citations?user=pMJ0vnsAAAAJ&hl=ru
Член редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових
фахових видань України – «Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті»,
2019.

Контакти:

e-mail: marinagmiro@gmail.com